2005/Nov/13

นานแค่ไหนแล้ว...ไม่ได้แวะเวียนมาที่นี่
ไปใช้ชีวิตอยู่ไหนซะนาน...

นั่งหน้าคอม. เปิดไฟล์ เปิดงานที่ต้องทำ
แต่ไม่มีใจจะทำ....
เหนื่อย เบื่อ เข้าสู่ภาวะขาดแรงจูงใจทุกประการ
หรือมันถึงเวลาที่เราจะต้องหยุด ต้องเปลี่ยน
หรือว่าบางที คนเราทำอะไรๆ ไปนานๆ มันก็หมดสนุก
เท่านั้นเอง...

Comment

Comment:

Tweet